Sällsynta dagen 2017

Sällsynta dagen 2017

Sällsynta dagen 2017

Vi uppmanar alla att uppmärksamma sällsynta sjukdomar genom budskapet att
genom forskning är möjligheterna obegränsade.

Läs mer på
http://www.rarediseaseday.org/