Styrelsen

Styrelsen 2019

Styrelsen för 2019 är efter genomfört årsmöte följande personer:

Kim Karlsson – Ordförande

Hans Norén – Vice ordförande

Johan Lundblad – Kassör

Paulina J. Lundblad – Sekreterare

Bengt Aresik – Ledamot

Lars Magnusson – Ledamot

Erika Dulka – Suppleant

Bosse Johansson – Suppleant

Kontakt till föreningen sker bäst till info(at)morbusgaucher.se (byt ut (at) mot @ när du klistrar i adressen i adressraden.