Styrelsen

I brist på bild av 2022 års styrelse visar vi bild på styrelsen för 2019 från mötet i Köpenhamn. Nästa år hoppas vi att kunna mötas fysiskt igen så vi kan ta en fin styrelsebild på oss.

Styrelsen för 2022 är efter genomfört årsmöte följande personer:

Kim Karlsson – Ordförande

Johanna Skogsberg – Vice ordförande

Johan Lundblad – Kassör

Paulina J. Lundblad – Sekreterare

Annika Fagerström – Ledamot

Anders Broberg – Ledamot

Lars Magnusson – Ledamot

Bo Johansson – Ledamot

Erika Dulka – Suppleant

Bengt Aresik – Suppleant

Kontakt till föreningen sker bäst till info@morbusgaucher.se