Styrelsen

I brist på bild av 2021 års styrelse visar vi bild på styrelsen för 2019.

Styrelsen för 2021 är efter genomfört årsmöte följande personer:

Kim Karlsson – Ordförande

Lennart Stenqvist – Vice ordförande

Johan Lundblad – Kassör

Paulina J. Lundblad – Sekreterare

Bengt Aresik – Ledamot

Johanna Skogsberg – Ledamot

Lars Magnusson – Ledamot

Erika Dulka – Suppleant

Bosse Johansson – Suppleant

Kontakt till föreningen sker bäst till info@morbusgaucher.se