Medlemskap

Detta gör ni genom att sätta in valfritt belopp på

Föreningens plusgiro: 24 37 18 – 4

eller ansök om medlemsskap på mejl till: info@morbusgaucher.se

Märk insättningen med “medlemsskap” och ert namn och adressuppgifter. Mejl är viktigt också.

Medlemsskapet kostar 100:- för första personen i familjen, sedan ytterligare 50:-/stödmedlem, extra medlem.

T.ex kostar en familj på 4 personer 250:-

Det är så klart sedan frivilligt om man vill stödja oss med mer.

Rätt till medlemskap äger var och en som för egen eller annans del är intresserad av Gauchersjukas problem. Medlemskap erhålls genom att betala in medlemsavgiften. Utträde ur föreningen begärs hos föreningens styrelse.