Kim Karlsson

Mitt namn är Kim Karlsson, jag är född 1987 och bor i Gammelstaden Luleå

Jag är patient jag diagnosticerades med Gauchers Sjukdom vid 2års ålder.

Jag jobbar som Fastighetsskötare på ett lokalt Bostadsbolag i Luleå. Jag är intresserad av datorer och jag  tycker om att fiska.

Jag gick med i styrelsen 2016, men Jag har varit engagerad i föreningen några år. Jag engagerar mig främst i frågor som gäller lika vård för alla Patienter och att vara ett stöd för föräldrar och familjer med barn med sjukdomen.

 

Kim Karlsson

076-820 67 50

Kim.karlsson@gmail.com