Styrelsen

Styrelsen för 2017 från augusti är p.g.a olika omständigheter ombildad och suppleanterna har gått upp och tagit ordinarie platser:
Vi har fram till nästa årsstämma därför denna uppsättning, som tyvärr inte har Ordförande och Vice ordförande.

Kontakt till föreningen sker bäst till info(at)morbusgaucher.se (byt ut (at) mot @ när du klistrar i adressen i adressraden.

Johan Lundblad – Kassör

Kim Karlsson

Tariq Albachary

Bosse Johansson

Hans Norén

Paulina J. Lundblad