Kallelse till Årsmöte 2017

                           Kallelse

 

Alla föreningsmedlemmar kallas härmed till årsmöte 2017 på

Tallink Hotel Riga

Lördag 29 april kl. 15:30

Preliminärt program för Nordiska Gauchermötet (inkl. Årsmötet på lördagen)

Preliminärt program:

 

Fredag                                           Ankomst
19.00                  Middag på hotellet (egen kostnad)
20.30                  Patient/Familj: lära känna varandra informellt
22.00                  Slut på dagen

 

 

Lördag:

  9.00                  Välkomna
9.10                  Uppdatering European Gaucher Alliance, Tanya Collin-Histed, CEO
9.40                  Introduktion av Gauchers sjukdom, Professor Carla Hollak, Holland
10.15                  Kaffe / te
10.45                  Patient berättelse – Mariliis/graviditet och Gaucher

11.00                    Gauchers sjukdom Professor Carla Hollak, Holland
12.00                  Epilepsi och Gaucher  (att bli bekräftad)

12.30                  Lunch
13.45                  Patient berättelse – Margaret/Parkinson och Gaucher
14.00                  Gen terapi för nGD, Simon Waddington/Ahad Rahim UK
15.00                  Kaffe / te
15.30                  Årsmöte för de nationella föreningarna

17.30                  Panel  Q & A
17.30                  Slut på dagen

18.30                  Avfärd till middag


Söndag 

  9.30                  God morgon

  9.35                Parkinson/Gaucher, Per Svenningson

10.30                Workshops … ämnen baserade på deltagarna

12.00                  Lunch
Avfärd

Gilla oss gärna på facebook