Dags att betala medlemsavgift för 2017

Dags för inbetalning av medlemsavgiften 2017

 

Om man vill betala över nätet ska man ange medlemskoden (finns på ytterkuvertet) + namn eller namn + adress istället för OCR-nummer.
Avgiften är:  100:- + 50:- för ytterligare familjemedlem i samma hushåll.
Föreningens plusgiro: 24 37 18 – 4

Gilla oss gärna på facebook